Rehabilitace

Léčebná rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou

Zaměřujeme se na úpravu poruch, které jsou u onkologicky nemocných časté. Vhodnou rehabilitací doporučenou a vedenou odborníkem je možné některým komplikacím po léčbě nádorového onemocnění předcházet (např. vzniku otoků – lymfedému). Právě postižení lymfatických uzlin vede k blokádě toku lymfy se vznikem sekundárního lymfedému. K blokádě toku lymfy dochází odstraněním lymfatických uzlin resp. poraněním lymfatických cest operací, ozařováním či metastatickým postižením u pokročilých stadií onemocnění. Následně dochází ke vzniku rozsáhlých lymfatických otoků periferněji od místa postižení. Mezi nejčastější patří otoky horních končetin po operacích žen s nádorem prsu a následném ozařování. Lymfodrenáže a bandáže končetin jsou vhodné pouze pro pacienty, u kterých je základní onemocnění v remisi. To znamená, že v dané chvíli nejsou známky pokračujícího onemocnění a otoky jsou následkem prováděné léčby.