Náš tým

O nás

Naše rehabilitační centrum vzniklo v roce 2000, protože v rehabilitační léčbě chybělo pracoviště specializované na pacienty s onkologickou diagnózou a později se přidala i specializace na dětskou rehabilitaci se zaměřením i na základní druhy reflexní terapie, včetně léčení podle Vojty a Bobath konceptu. Během času jsme si získali dobrou reputaci jak u pacientů, tak u spolupracujících lékařů, protože dbá jak na vysokou odbornost pracovníků, tak i na nejlepší zacházení a skvělé vztahy s pacienty. Vzhledem k častým požadavkům jsme vybudovali i zázemí pro rekondiční péči, k níž patří masáže různých typů, různé druhy moderních typů cvičení a další aktivity.

zp8497586rq

Náš tým

Fyzioterapeutky mají dokončené specializační vzdělání s atestací, nebo vysokoškolské vzdělání s titulem Bc. nebo Mgr.

Certifikované kurzy: kurz lymfoterapie, měkké a mobilizační techniky, senzomotorická stimulace, lymfoterapie, reflexní terapie plosky, rehabilitační léčba diabetiků, reflexní léčba podle Vojty, tejpování a další.

Odborným garantem a koordinátorem týmu je MUDr. Karel Pitr, který má atestaci z chirurgie prvního stupně, atestaci z rehabilitačního lékařství, je členem The New York Academy of Sciences, členem lymfologické společnosti, členem společnosti pro myoskeletální medicínu, členem společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu. Má certifikovaný kurz myoskeletální medicíny, lymfologie a dalších. Je také vysokoškolským pedagogem na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a odborným garantem pro výuku fyzioterapie.

zp8497586rq